Monday, May 21, 2007

Kajian 21 Mei 2007

Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). QS An Nuur 42.

No comments: