Tuesday, June 05, 2007

Kajian 5 Juni 2007

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. QS An Nuur 52.