Wednesday, October 03, 2007

Kajian 3 Oktober 2007

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. QS Asy Syu'araa' 5.

No comments: