Thursday, January 01, 2009

Tahun Baru 1430 H / 2009 M

white on green

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS Al Hasjr 18-19).

1 comment:

Diana said...

Aamiin, insya Allah... Hanya bergantung harap kepada-Nya jua...