Tuesday, April 24, 2007

Kajian 24 April 2007

Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) Arasy yang mulia. QS Al Mu'minuun 116.

No comments: