Friday, April 27, 2007

Kajian 27 April 2007

Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik." QS Al Mu'minuun 118.

No comments: