Thursday, July 05, 2007

Kajian 5 Juli 2007

Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat). QS Al Furqaan 50.