Sunday, August 27, 2006

Kajian 27 Agustus 2006

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. QS Al Israa' 26.

No comments: