Tuesday, August 29, 2006

Kajian 29 Agustus 2006

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya. QS Al Israa' 30.

No comments: