Sunday, October 15, 2006

Kajian 15 Oktober 2006

Dan mereka berkata, "Maha Suci Tuhan kami; sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'. QS Al Israa' 108-109.

No comments: