Tuesday, October 03, 2006

Kajian 3 Oktober 2006

Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. QS Al Israa' 66.

No comments: