Sunday, October 08, 2006

Kajian 8 Oktober 2006

Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia, dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa. QS Al Israa' 83.

No comments: