Sunday, December 09, 2007

Kajian 9 Desember 2007

Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. QS 27:65.

No comments: