Tuesday, September 05, 2006

Kajian 5 September 2006

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. QS Al Israa' 36.

No comments: