Tuesday, March 20, 2007

Kajian 20 Maret 2007

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? QS Al Mu'minuun 80.

No comments: