Thursday, March 22, 2007

Kajian 22 Maret 2007

Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya Arasy yang besar?" Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak bertakwa?" QS Al Mu'minuun 86-87.

No comments: