Wednesday, March 21, 2007

Kajian 21 Maret 2007

Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?" Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat?" QS Al Mu'minuun 84-85.

No comments: