Wednesday, June 21, 2006

Kajian 21 Juni 2006

Maka janganla kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. QS An Nahl 74.

No comments: