Tuesday, July 25, 2006

Kajian 25 Juli 2006

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Qur'an) Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. QS An Nahl 104.

No comments: